Aanvullend advies mbt informatievoorziening voor ouderen in Utrecht(2012/4)

Advies over : Aanvullend advies mbt informatievoorziening voor ouderen in Utrecht
Advies aan : College B & W, wethouder V. Everhardt
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 23-05-2012
Reactie dd. : 30-08-2012

 

Samenvatting advies

De ACO geeft wederom het advies en spreekt haar zorgen uit in een brief dd. 22 februari 2012 over de voorgenomen sluiting van publieke accomodaties. Het huidige advies is eigenlijk een vervolg op het reeds gegeven advies in november 2011 onder de noemer “Ouderen en nabuurschap in de stad Utrecht”. Aanvullend geeft de ACO nog aan dat om kosten te besparen dergelijke accomodaties ook multifunctioneel gebruikt kunnen worden.
Op 21 maart 2012 geeft de heer R. de Kogel uitleg aan de adviescommissie over het ambtelijk voorstel in dezen en dit is gebaseerd op het in 2011 door de Raad vastgestelde beleid.
Er wordt aangegeven dat in het najaar een besluit genomen zal worden waarop de bezuiniging op de welzijnsaccomodaties ingevuld zal worden. Dit besluit zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad ter definitieve besluitvorming.