Advies voorgenomenen bezuinigingen op budget ACO (2012/2)

Advies over : Voorgenomen bezuinigingen op budget Adviescommissie
Advies aan : College B & W, wethouder V. Everhardt
Soort advies : Ongevraagd of gevraagd? (nog in te vullen)
Advies gegeven dd. : 31-01-2012
Reactie dd. : 14-06-2012

 

Samenvatting advies

De adviescommissie voor het ouderenbeleid heeft op 31 januari 2012 een brief (met bijlage) gestuurd aan B&W om aan te tonen dat het huidige budget van € 20.000,– noodzakelijk is voor het functioneren van deze commissie.

B&W heeft gereageerd dat zij kennis heeft genomen van deze zienswijze, maar dat zij geen aanleiding ziet om af te zien van het voornemen om de subsidie te verminderen.
Het een en ander is gebaseerd op de noodzakelijk uit te voeren bezuinigingen.