Advies informatievoorziening over activiteiten voor ouderen (2012/1)

Advies over   : Informatievoorziening activitetiten voor ouderen in Utrechtse wijken
Advies aan : College B & W, wethouder V. Everhardt
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 31-01-2012
Reactie dd. : 02-04-2012

 

Samenvatting advies

Naar aanleiding van klachten over informatie voorziening voor ouderen in de Utrechtse wijken heeft een werkgroep van de Commissie de huidige situatie in kaart gebracht. Uit dit onderzoek is gebleken dat de informatievoorziening versnipperd en zeer divers georganiseerd is.
De behoefte aan adequate informatie op wijkniveau is groot. Door stimulatie, die hiervan uitgaat kunnen oudere burgers beter participeren en kunnen daardoor ook gemakkelijker anderen ontmoeten.
In een reactie gaat de wethouder op een aantal punten in. Stichting Stade ontvangt subsidie voor het maken van de Plusgids. Deze geeft relevante informatie over voorzieningen voor diverse doelgroepen. De Plusgids heeft met de papieren en digitale versie een groot bereik. De adviezen van de Commissie zullen met de Stichting Stade besproken worden. Ouderen adviseurs kunnen een belangrijke rol spelen bij het geven van informatie aan ouderen die niet over een computer beschikken.