Advies over Expertmeeting WMO

Advies over : Expertmeeting WMO
Advies aan : College B & W, Wethouder R. den Besten
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 16-02-2011
Reactie dd. : 02-03-2011

Enkele leden en de voorzitter van de ACO hebben deelgenomen aan de expertmeeting WMO op 4 november 2010. In deze meeting  heeft een brainstorm plaatsgevonden, waarbij gesproken is over de mogelijkheden van directe besparingen, verbetering voor welzijn van de cliënt en mogelijkheden om lastenverzwaring te voorkomen. De resultaten van deze meeting zijn in hoofdlijnen samengevat in een verslag. Aan de hand van het verslag heeft de ACO nog aanvullende opmerkingen geplaatst. De betreffende wethouder, R. van Besten,  heeft hierop schriftelijk gereageerd.