Advies over Tariefverhoging Regiotaxi (2011/6)

Advies over  : Tariefverhoging Regiotaxi
Advies aan : BRU
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 30-11-2011
Reactie dd. : 11-01-2012

 

Samenvatting advies

De ACO heeft aan de BRU (Beraad Regio Utrecht) een advies gegeven om de tariefverhoging van de Regiotaxi Utrecht gelijke tred te laten houden met de tarieven voor het regulier OV. En tevens is geadviseerd een kortingstarief voor reizigers ouder dan 65 jaar in te voeren, hetgeen ook overeenkomt met de regelingen van het OV.

De reactie van de gemeente medio januari 2012 geeft aan dat door de groei van de ritten en zones de Regiotaxi Utrecht genoodzaakt is de tarieven te verhogen. Men heeft wel besloten om voor reizigers met een mobiliteitsbeperking, die afhankelijk zijn van Regiotaxi Utrecht, de tariefverhoging zo beperkt mogelijk te houden. Voor diegene die een indicatie WMO hebben, is de wijziging dus beperkt. Echter voor de reiziger zonder WMO indicatie betekent dat een flinke tariefstijging onvermijdelijk is.

De tarieven en tariefstijgingen voor de OV reiziger en de tarieven en tariefstijgingen voor Regiotaxi Utrecht kunnen niet met elkaar vergeleken worden en derhalve ook geen gelijke tred houden. Het Openbaar Vervoer werkt namelijk met een systeem van halte tot halte c.q. van station tot station en de Regiotaxi Utrecht  werkt met een collectief vervoersysteem van deur tot deur. Daarnaast dient vermeld te worden dat Regiotaxi Utrecht  geen korting hanteert voor 65+ers.