Advies over OV Chipkaart (2011/5)

Advies over  : OV Chipkaart
Advies aan : College B&W, Wethouder F. Lintmeijer
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 05-10-2011
Reactie dd. : Ter kennisgeving aangenomen

 

Samenvatting advies

Het Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer (ROCOV) Utrecht heeft een ongevraagd advies aangeboden aan het Bestuur Regio Utrecht (BRU) m.b.t. een aantal knelpunten rondom de OV Chipkaart. De ACO onderschrijft deze problematiek en heeft deze besproken in de vergadering van 21 september 2011 en verwoord in de brief dd. 5 oktober 2011 aan wethouder F. Lintmeijer. Het gaat hier om het feit dat zowel de distributie als de communicatie niet optimaal is.Voor de burger zijn er hoge drempels om de kaart aan te vragen (via internet) en buiten internet is er slechts één kiosk, waar de aanvraag ingediend kan worden. Daarnaast worden voorlichtingsfolders huis-aan-huis verspreid, maar burgers die geen huis-aan-huis reclame willen (de bekende sticker) zullen de folder niet ontvangen.

De ACO heeft aan het College van B&W aandacht gevraagd voor dit onderwerp.