Advies over Ouderen op leeftijd in Utrecht Overvecht 2011/4)

Advies over  : Ouderen op leeftijd in Utrecht Overvecht
Advies aan : Werkgroep Ouderen van de wijkraad Overvecht
Soort advies : Gevraagd
Advies gegeven dd. : 05-09-2011
Reactie dd. : 07-09-2011

 

Samenvatting advies

De Adviescommissie voor het Ouderenbeleid juicht het onderzoek “Ouderen op Leeftijd in Utrecht Overvecht”  van harte toe. De wijkraad heeft het laten uitvoeren en de ACO ondersteunt de aangegeven punten.  Verder heeft de ACO nog enkele aanvullende gedachten meegegeven  in de vergadering van 24 augustus 2011, waarvan men hoopt dat deze opgenomen worden in het definitieve advies aan het College van B&W.