Advies over Groepswonen voor ouderen en verhuisadviseur 60+

Advies over  : Groepswonen voor ouderen en verhuisadviseur 60+
Advies aan : College B & W
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 16-02-2011
Reactie dd. : 25-05-2011

De Adviescommissie voor het Ouderenbeleid heeft in februari 2011 kennis genomen van de zogenaamde “meepraatnotitie” van Mevrouw van Heertum, directeur van Cosbo-Stad-Utrecht. Deze notitie werd ingebracht namens de drie ouderenbonden. De  Adviescommissie voor het Ouderenbeleid onderschrijft de mening van de bonden inzake dit onderwerp van harte.

Op dit onderwerp is niet schriftelijk geadviseerd. Het onderwerp is wel uitgebreid aan de orde gekomen in de ACO vergadering van 25 mei 2011 met wethouder H. Bosch. De open en constructieve gedachtenwisseling werd als zeer positief ervaren. De ouderen in de stad en hun woonsituatie in al haar aspecten is een bijzonder aandachtspunt in de portefeuille.

De ACO betreurt dat de functie van verhuisadviseur 60+ niet meer bestaat om financiële redenen.