Advies over Diversiteit: zijn ouderen welkom? (2011/1)

Advies over  : Diversiteit: zijn ouderen welkom?
Advies aan : College B & W
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 26-04-2011
Reactie dd. : 25-05-2011

 

Samenvatting advies

De Adviescommissie voor het Ouderenbeleid heeft aangegeven dat zij waardering heeft voor het bijstellen van de speerpuntennotitie Diversiteitsbeleid 2011 – 2014. In deze bijgestelde versie is specifiek aandacht opgenomen voor het ouderenbeleid en de positie van de ouderen in stad. De ACO heeft in een brief aan de gemeente specifiek aandacht gevraagd deze doelgroep in communicatie-uitingen niet te vergeten. Aanleiding was een advertentie, welke in het AD geplaatst is, waarin men allerlei doelgroepen vraagt mee te denken over de invulling van bouwlocaties, en waarin helaas  de doelgroep ouderen niet expliciet is genoemd.

Er is door wethouder Harry Bosch mondeling gereageerd bij zijn bezoek aan de vergadering van de ACO in op 25 mei 2011 en het advies is opgenomen in het beleidsstuk.