Advies over Beleidsplan Sport (2011/2)

Advies over  : Beleidsplan Sport
Advies aan : College B & W, N. Toussaint
Soort advies : Gevraagd
Advies gegeven dd. : 20-05-2011
Reactie dd. : 08-06-2011

 

Samenvatting advies

De Adviescommissie voor het Ouderenbeleid onderschrijft de ambities en keuzes die in het conceptbeleidsplan Sport 2011 – 2016 worden vermeld. Daarnaast is de ACO blij met de keuze voor Utrecht als fietsstad, de wijksport, de betaalbaarheid van de verenigingsport en de beweegplannen. De ACO heeft wel gevraagd om bij het onderdeel Utrecht als fietsstad, aandacht te hebben voor snelle en langzame fietsers en het gebruik van elektrische fietsen. Daarnaast geeft ACO aan dat ouderen prima ingezet kunnen worden als vrijwilligers bij sportverenigingen. Tot slot wordt er nog extra aandacht gevraagd voor de beweegtuin voor ouderen. In Overvecht is in 2011 een beweegtuin geopend en de ACO pleit voor beweegtuinen in alle Utrechtse wijken. De heer N. Toussaint heeft in een mail de ACO hartelijk bedankt voor de input en aangegeven daarmee rekening te houden bij de uitwerking van het plan.