Adviescommissie voor het Ouderenbeleid

De volgende Themabijeenkomst van de ACO vindt plaats op 31 maart 2021 met als onderwerp ‘Senioren en de digitaliserende overheid’

Vrijdag 22 januari heeft Seniorenburgemeester Corrie Huiding het ‘Toetsingskader Woonbeleid vanuit het perspectief van ouderen’ online aangeboden aan wethouders Maarten van Ooijen en Kees Diepeveen. Het Toetsingskader is opgesteld door de Werkgroep Wonen van het MNU, waarvan de ACO voorzitter is. Het geeft een overzicht van dringende adviezen voor meer en betere huisvesting van ouderen. Het kader  heeft als fundament gediend voor een breed gedragen Raadsmotie, die begin december door het College van B&W is overgenomen. De gemeente is nu aan zet om het Toetsingskader om te zetten in concreet beleid. De tekst van het Kader is bijgevoegd. Ook vindt u hierbij het persbericht, waarin de beide wethouders het initiatief positief waarderen. Een mooi resultaat!

Seniorenburgemeester Corrie Huiding geeft toelichting aan de wethouders

ACO Nieuwsbrief november 2020

ACO Jaarplan 2021

Van Adviescommissie naar Platform voor vraagstukken van senioren in Utrecht-Transitiedocument

ACO Begroting 2021

Contact

Concept Motie

Samenvatting ACO Themabijeenkomst 25 november 2020 Woonbeleid Ouderen