Adviescommissie voor het Ouderenbeleid

Op deze site treft u informatie over allerlei zaken die betrekking hebben op (de kwaliteit van) het ouderenbeleid en de uitwerking daarvan in de praktijk.

De Adviescommissie voor het Ouderenbeleid (ACO) volgt het ouderenbeleid en alle beleid dat het leven van ouderen treft. De ACO adviseert hierover de gemeente, maar ook de organisaties dit verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het beleid.

Alle adviezen worden geschreven vanuit ervaringen van ouderen. De ACO kent naast haar ruim 22 leden, ook wijk- /buurtantennes’ die signalen uit de verschillende buurten opvangen. Verder werkt de ACO zoveel mogelijk samen met belangenorganisaties en andere adviescommissies, onder andere via het Maatschappelijk Netwerk Utrecht.

Door de brede samenstelling van de ACO (ouderen, vertegenwoordigers van ouderenbonden en -organisatie en organisaties die met of voor ouderen werken) kunnen ervaringen van ouderen in de praktijk worden gecombineerd met kennis vanuit verschillende professionele organisaties, dus vanuit verschillende invalshoeken. Deze combinatie is uniek en draagt bij aan de kwaliteit van haar adviezen.

Uw stem, uw ervaring is van groot belang!
Bent u geïnteresseerd in het ouderenbeleid in de stad Utrecht?
Wilt u meepraten over dit beleid en de uitwerking daarvan voor uzelf of anderen?
Laat het ons weten via aco@stichting-pk.nl.

Maandelijks komt de ACO-leden bijeen om een thema te bespreken. Deze bijeenkomsten zijn openbaar. Thema’s, plaats en tijden zijn te vinden onder ‘Nieuws’.
U bent van harte welkom!
De ACO onderhoudt met grote zorgvuldigheid deze website. Heeft u een vraag of bent u op deze website onduidelijkheden of onvolledigheden tegengekomen? Neem dan contact met ons op. Dat gaat gemakkelijk via aco@stichting-pk.nl. U hoort dan zo snel mogelijk van ons.