Advies over Cultuursensitieve Ouderenzorg (2011/3)

Advies over : Cultuursensitieve Ouderenzorg
Advies aan : College B & W, Wethouder V. Everhardt
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 18-07-2011
Reactie dd. : Mondelinge reactie tijdens de vergadering ACO dd. 18-11-2011

  Lees verder