Links

Hieronder vindt u links naar de websites van organisaties waarmee de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid van de stad Utrecht samenwerkt.

Maatschappelijk Netwerk Utrecht (MNU)

Het Maatschappelijk Netwerk Utrecht (MNU) is een netwerk dat diverse Utrechtse organisaties, die maatschappelijke ondersteuning als doel hebben, bij elkaar brengt. Door de bundeling van kennis en kracht kunnen uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken op de kaart gezet worden, in het belang van inwoners van Utrecht. Elkaar kunnen vinden als het nodig is: dat is wat het MNU wil bereiken.

Saluti

Saluti is een onafhankelijk adviesorgaan dat bestaat uit tien leden, allemaal inwoners van Utrecht. Zij adviseren het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over interculturalisatie in de Utrechtse multiculturele samenleving. Uiteindelijk doel is dat de diversiteit onder de Utrechtse bevolking terugkomt in beleidsontwikkeling en -uitvoering.

LHBT

De Adviescommissie Lesbisch/Homo/Biseksueel/Transgender (LHBT) adviseert het college van burgemeester en wethouders van de stad Utrecht over het lesbisch-, homo- en transgender- emancipatiebeleid. Zij brengt deze  adviezen gevraagd en ongevraagd uit.